Sisleme Sistemi

Sera Sisleme Sistemi

Serada ideal mikro iklim

Seralar için sisleyicilerin kullanımı, istenen sıcaklık ve nemin korunmasına izin verir. Bu tür ekipman, 100 no'lu suya basınç altında sprinkles eder, özel nozullar yardımıyla, 10 mikrondan daha fazla olmayan bir su partiküllerinin elde edilmesini mümkün kılar. Küçük parçacık boyutları, havada oluşmasını sağlar, bu da sis oluşumunun etkisini sağlar.

Sisleme maddesi kurulumu ve çalışma prensibi

Sisleyici - 25 atmosfer basınç altında bir boru hattından tedarik edilen, su püskürtmek için kullanılan bir ekipman. Sis sistemi, bir pompa, borular, enjektörler, manometreler, filtreler, kilit kontrolörleri ve otomasyon kullanılarak oluşturulur.

Yüksek ve alçak basınçta sisleme sistemlerinin işleyişinin özü şöyledir:

su pompaya pompalanır;

pompa, artan bir basınç oluşturur;

su borudan nozullara pompalanır;

En küçük su parçacıklarının alınmasına izin veren nozulların ağızlarından püskürtülerek, buharlaşma yapay bir sazın meydana gelmesine neden olur.