Sera İçi Sulama Sistemi

SERA İÇİ SULAMA SİSTEMİ
PE ana dagıtım boruları, lateral borular ( damlama veya drip sulama ) ,

 lateral / ana dagıtım boru bağlantıları, emitörler, spagetti hortumları,

 damlama kazıkları, hat başı elektrovanalar, kesiciler, basınç okuyucular ve

hat sonu vanalardan oluşur.      
 

GÜBRELEME MERKEZİ ( FERTİGASYON ÜNİTESİ )

Üretim serası için Spagetti damla sulama sistemi ihtiyacına göre

Sulama ve fertigasyon merkezi sistem projelendirilir

proje degerlerine göre seçilen fertigasyon ünitesinden EC – PH kontrolu,

sulama miktarı ve sulama zamanı ve sulama bölmelerini kontrol edebilme

ile otomasyona uygun çalışabilme özellikleri olmalıdır.

Fertigasyon ünitesi ile birlikte gübre ve asit hazırlama tankları,

tank karıştırıcıları , Filtrasyon sistemi ( suyunun kalitesine göre hidrosiklon,

yosun kum filitresi, disk filitre veya mesh filtre kombinasyonları )pompalar, vanalar,

debi ölçerler ve otomasyon panoları sistemde bulunmalıdır.